023 - 531 5455info@decib.nlA. Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem

Juridische diensten

Juridische diensten

Decib Administraties heeft goede ervaringen met het kantoor van Korver en Van Essen te Amsterdam. Mr. R. Korver werkt voor ondernemers, zelfstandigen met een vrij beroep en particulieren. En dit op verschillende rechtsgebieden. Onder andere op het gebied van het arbeidsrecht, vennootschapsrecht en het overeenkomstenrecht. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze diensten en de rechtsgebieden verwijzen wij u naar de website korver-vanessen.nl.

Aan ondernemers bieden zij de mogelijkheid om in een gesprek van één uur à € 100,00 excl. btw de belangrijkste juridische aspecten van uw onderneming te inventariseren. Op deze wijze wordt snel inzichtelijk óf en op wélke gebieden het wenselijk is om tot aanpassingen binnen uw onderneming te komen. In de meeste gevallen is het voor het kantoor goed mogelijk om een kostenopgaaf te geven van de te verwachten werkzaamheden. Leidt het gesprek tot een vervolgopdracht, dan zullen de kosten voor het gesprek worden gecrediteerd indien er sprake is van een opdracht met een een tijdsbesteding van ten minste vier uur.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch (020 – 5357565) of per email (korver@korver-vanessen.nl) met hen contact opnemen. Vermeldt u even dat u via Decib Administraties komt om in aanmerking te komen voor het speciale tarief van het oriënterende gesprek?