023 - 531 5455info@decib.nlA. Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor dienstverlening van Decib Administraties te Haarlem kunt u hier geheel downloaden als pdf-bestand en op uw gemak doornemen. Deze huidige leveringsvoorwaarden gelden per maart 2013.

Onze voorwaarden bestaan uit de volgende 25 artikelen:
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 7 Honorarium
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 Incassokosten
Artikel 11 Onderzoek, reclames
Artikel 12 Opzegging
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 15 Aansprakelijkheid
Artikel 16 Vrijwaringen
Artikel 17 Risico-overgang
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Geheimhouding
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 21 Monsters en modellen
Artikel 22 Niet-overname personeel
Artikel 23 Geschillen
Artikel 24 Toepasselijk recht
Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden