Het voeren van een loonadministratie is een vak apart, daarom hebben wij gekozen voor de beste software om snel in te kunnen springen op de vele wetswijzigingen welke altijd plaatsvinden op dit gebied.

Ons kantoor werkt met vaste prijzen voor vaste diensten per maand, en zo ook op het gebied van loonadministratie, voor een bedrag van € 12,00 excl. btw per loonstrook (per werknemer), verzorgen wij voor u de loonadministratie. Inbegrepen in deze prijs zijn de navolgende diensten.

Wij kunnen onder andere bieden:

 • Salarisspecificaties in 2-voud
 • Journaalpost
 • Aangifte Loonbelasting per maand of per kwartaal (uitdraai)
 • Betaallijst

Verder wordt een per jaar het aangeven van het jaarwerk naar de belastingdienst voor de cliënt verzorgd, en ontvangt de cliënt aan het begin van het nieuwe jaar een jaarwerk met daarin de jaartotalen en de jaaropgaven voor de werknemers.

Het pakket kan worden uitgebreid met:

 • Het invullen en (digitaal) versturen van de originele aangifte loonbelasting naar de Belastingdienst
 • Het aan- en afmelden van personeel bij evt. pensioenfondsen
 • Het verzorgen van de arbeidsovereenkomsten
 • Het invullen van diverse formulieren (Bijv. ziekteverzuim, jaarlijkse opgave naar pensioenfondsen etc.)
 • Ziek- en Herstelmeldingen
 • Advisering bij ontslag en bij het aannemen van personeel
 • Overige werkzaamheden waar cliënt om verzoekt

 

Actueel nieuws

 • Compensatie voor rentederivaten mkb'ers laat weer op zich wachten
  ABN AMRO en Rabobank hebben opnieuw vertraging opgelopen bij de afwikkeling van de affaire met rentederivaten in het mkb. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het derde voortgangsrapport over de kwestie.
 • Waar gaat de bonje bij Eneco precies over?
  Woensdag doet de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam uitspraak over de machtsstrijd binnen Eneco. De werknemers, vertegenwoordigd door hun ondernemingsraad, staan daarin tegenover de Raad van Commissarissen.
 • Banken passen uitzondering bonusregel verkeerd toe
  Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.