Soms is het wenselijk om een buitenlandse rechtspersoon op te richten, bijvoorbeeld omdat een internationaal karakter (naar buiten toe) gewenst is. Decib Administraties heeft contacten in o.a. Londen om voor u de juiste rechtspersoon te kunnen oprichten.

Te denken valt aan:

 • Euro BV
  De Euro BV bestaat uit een Nederlandse werkmaatschappij, de Commanditaire Vennootschap (CV) met daarboven een Engelse BV, ofwel een Ltd (= Holding). Deze Euro BV is snel op te zetten, in de regel binnen enkele dagen. In een Euro BV is het vermogen zakelijk en privé volledig gescheiden.
 • Jersey Trust
  Deze bestaat uit: Een Nederlandse Commanditaire Vennootschap (CV), hierin spelen de bedrijfsactiviteiten plaats. De aandelen van deze CV zijn in handen van een Ltd, deze worden ondergebracht in een Jersey-Trust, op het Britse kanaaleiland Jersey. Men kent daar op bepaalde punten zelfs een sterker bankgeheim dan in Zwitserland. De aandeelhouders van de Ltd zijn anoniem.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor te Haarlem.

NB: Indien u snèl een BV wilt opzetten, bent u bij ons aan het goed adres, wij kunnen een versneld traject aanbieden dat begeleid wordt door een internationaal werkende accountant.

Opgelet:
Ook bij een LTD is gewoon het wettelijke dga loon van toepassing! In verband met de nieuwe bv wetgeving zullen veel ondernemers nu ook kiezen voor de Nederlandse BV omdat nu net als bij de LTD geen kapitaal storting meer verplicht is.

Actueel nieuws

 • Compensatie voor rentederivaten mkb'ers laat weer op zich wachten
  ABN AMRO en Rabobank hebben opnieuw vertraging opgelopen bij de afwikkeling van de affaire met rentederivaten in het mkb. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het derde voortgangsrapport over de kwestie.
 • Waar gaat de bonje bij Eneco precies over?
  Woensdag doet de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam uitspraak over de machtsstrijd binnen Eneco. De werknemers, vertegenwoordigd door hun ondernemingsraad, staan daarin tegenover de Raad van Commissarissen.
 • Banken passen uitzondering bonusregel verkeerd toe
  Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.