Decib staat altijd voor u klaar! Wanneer u meer informatie wilt verkrijgen over een van onze diensten, of een andere vraag heeft aan Decib. Maakt u dan gebruik van onderstaande contactformulier. Wanneer wij uw vraag hebben ontvangen, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Actueel nieuws

  • Compensatie voor rentederivaten mkb'ers laat weer op zich wachten
    ABN AMRO en Rabobank hebben opnieuw vertraging opgelopen bij de afwikkeling van de affaire met rentederivaten in het mkb. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het derde voortgangsrapport over de kwestie.
  • Waar gaat de bonje bij Eneco precies over?
    Woensdag doet de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam uitspraak over de machtsstrijd binnen Eneco. De werknemers, vertegenwoordigd door hun ondernemingsraad, staan daarin tegenover de Raad van Commissarissen.
  • Banken passen uitzondering bonusregel verkeerd toe
    Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.