• Juridische diensten

  Decib Administraties heeft goede ervaringen met het kantoor van Korver en Van Essen te Amsterdam. Mr. R. Korver werkt voor ondernemers, zelfstandigen met een vrij beroep en particulieren. Read More
 • Loonadministratie

  Het voeren van een loonadministratie is een vak apart, daarom hebben wij gekozen voor de beste software om snel in te kunnen springen op de vele wetswijzigingen welke altijd plaatsvinden op dit gebied. Read More
 • Financiële achterstand

  Achterstanden? Problemen met de Fiscus? Beslagleggingen? In het verleden heeft ons kantoor meerdere malen cliënten van dienst kunnen zijn die problemen hadden met hun administratie en bijvoorbeeld belastingachterstanden. In veel van deze gevallen dachten clienten dat het probleem niet te verhelpen was, echter in de praktijk is veel mogelijk. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

De Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Decib Administraties te Haarlem kunt u hier geheel downloaden als pdf-bestand en op uw gemak doornemen. Deze huidige leveringsvoorwaarden gelden per maart 2013.

Onze voorwaarden bestaan uit de volgende 25 artikelen:
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 7 Honorarium
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 Incassokosten
Artikel 11 Onderzoek, reclames
Artikel 12 Opzegging
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 15 Aansprakelijkheid
Artikel 16 Vrijwaringen
Artikel 17 Risico-overgang
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Geheimhouding
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 21 Monsters en modellen
Artikel 22 Niet-overname personeel
Artikel 23 Geschillen
Artikel 24 Toepasselijk recht
Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Actueel nieuws